Moviez Vodcast aflevering 1

In deze allereerste Moviez Vodcast staan we stil bij het overlijden van de Franse actrice Claude Gensac. Gensac verwierf haar bekendheid door aan de zijde te spelen van Louis De Funès.